Välkommen att söka i Region Jönköpings läns diarium


Här finns möjlighet att se vilka inkommande och utgående handlingar som registrerats i diariet.
Uppgifterna blir tillgängliga här ca 1 timme efter att de har registrerats.

Ett ärende som öppnats får ett årtal och ett nummer, det kallas ”diarienummer” (ex 2017/64).
I ett ärende kan det finnas en eller flera handlingar, de kan vara inkomna eller upprättade.
Alla handlingar tilldelas ett handlingsnummer (ex 2017.1206).

Du kan söka på både ärende och handling. Sökningen kan filtreras på exempelvis verksamhetsområde, politisk instans, beskrivning m.m, du kan även söka inom ett datumintervall.

Vid sökning kan begreppen ”Personuppgift” och ”Sekretess” visas. Personuppgift betyder att ett namn eller en uppgift har skyddats med stöd av Allmänna dataskyddsförordningen och Sekretess betyder att uppgiften är sekretessbelagd med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.


Vill du ta del av innehållet i en handling kontaktar du Region Jönköpings läns diarium.

Kontaktinformation:
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
010- 241 00 00
regionen@rjl.se